باستان گرایی در دوره پهلوی با تكیه بر جشن های 2500 ساله (به روایت اسناد)

۱۳,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

رضاخان كه با حمایت انگلیس ­ها در ایران به قدرت رسیده بود پس از تثبیت پایه­ های قدرتش با رویكرد غرب گرایانه به اقداماتی دست زد از جمله مصادیق سیاست­ های غرب­گرایانه وی ترویج تجدد غربی و مبارزه خشن با سنت­ ها و فرهنگ اصیل ایرانی بود در این عرصه با احیای ایران باستان، دوران اسلامی مورد بی­ مهری قرار گرفت و با اقداماتی همچون كشف حجاب و كشتار مسجد گوهر شاد به اوج خود رسید.باستان گرایی بعد از جنگ ­های روسیه علیه ایران توسط برخی روشنفكران غرب گرا چون آخوندزاده و دیگران برای مقابله با دین اسلام مطرح گردید، چرا كه عامل عقب­ ماندگی ایران را دین اسلام می­ دانستند،  این  تفكر در دوره رضا شاه شدت گرفت و همین بستری شد تا در دوره محمدرضا پهلوی مبدا تاریخ هجری شمسی به شاهنشاهی تغییر كرده و باستان گرایی به اوج خود برسد.برگزاری جشن های پرهزینه دوهزارو پانصد ساله از جمله اقدامات مهم رژیم پهلوی برای نشان دادن تمایلات باستان گرایی غیر اسلامی بود كه با برنامه ریزی گسترده و مشاركت صاحب نظران غربی به اجرا درآمد. این جشن­ های تجملاتی در حالی برگزار می­ شد كه در اكثر مناطق ایران فقر بیداد میكرد و در قسمت­ هایی از جمله سیستان و بلوچستان كه دچار خشكسالی شده بودند، علاوه بر اینكه مردم در سختی و مضیقه قرار داشتند دست به مهاجرت به استان های دور و نزدیك می­ كردند.