آیت‌الله شریعتمداری به روایت اسناد

اصغر حیدری

۱۰,۹۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات


كتابی كه پیش رو دارید، بررسی كوتاهی از زندگی، فعالیت‌ها و مواضع آیت‌الله سید كاظم شریعتمداری، به ویژه از دوره‌ی شروع نهضت امام خمینی(ره) تا پیروزی انقلاب اسلامی است. این بررسی با توجه به اسناد ارائه‌ شده و تحلیل محتوای آنها صورت گرفته است. اسناد این كتاب بخشی از اسناد بسیار مهم سازمان اطلاعات و امنیت كشور (ساواك)، شهربانی كل كشور و نیز سازمان اوقاف رژیم پهلوی است كه هر كدام از عملكرد، فعالیت و مواضع آیت‌الله شریعتمداری از سال 1335 تا 1357 در پرونده‌هایی گرد آورده‌اند.


از مجموع اسناد پرونده‌های مذكور می‌توان تصویری واقعی، به دور از حب و بغض و منطبق بر واقعیت از آیت‌الله شریعتمداری به دست آورد و این خود در پویش صراط مستقیم الهی و عاقبت به خیری با شناخت و پیروی از «الگوی حسنه» اهمیت مضاعفی دارد.

این اثر در دو بخش كلی تدوین شده است: بخش اول تحت عنوان «مدخل پژوهشی» دارای چهار فصل می‌باشد كه در فصل اول به طور خلاصه تولد تا استقرار آیت‌الله شریعتمداری در حوزه‌ی علمیه‌ی قم بررسی شده است. فصل دوم به تشریح عملكرد و مواضع وی در جریان نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) مربوط می‌شود. در فصل سوم برخی از فعالیت‌های آیت‌الله شریعتمداری در بین سال‌های 1344 تا 1356 توضیح داده شده است. فصل چهارم مسائل اساسی و حساس سال‌های 1356 و 1357 را كه وی در وقوع آنها نقش داشته است، در برمی‌گیرد. كتاب با بخش دوم كه ارائه‌ی متن اسناد و برخی از تصاویر مربوط به آیت‌الله شریعتمداری است، پایان می‌یابد.