آیا او تصمیم دارد بیاید به ایران

۲۸۰ تومان

توضیحات و مشخصات

این كتاب حاوی مشروح مذاكرات شورای امنیت ملی رژیم شاه در تاریخهای 9و 13/7/1357 می باشد كه در آن به موضوع ناآرامیها و مدارس و دانشگاه ها و حركت امام خمینی از نجف به مرز عراق و كویت و اعتصابات و … پرداخته شده است.