آیت‌الله سیدمحمدصادق لواسانی به روایت اسناد

۴,۷۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

در تاریخ انقلاب اسلامی در كنار امام‌خمینی (ره)، رهبر كبیر‌ این خیزش عظیم، چهره‌ها و شخصیت‌هایی نیز حضور داشته‌اند كه هریك به فراخور مقام و موقعیت خود نقش مؤثری را‌ ایفا كرده‌اند. در بین نزدیكان و دوستان قدیم رهبر كبیر انقلاب اسلامی، مرحوم ‌آیت‌الله  سیدمحمد صادق لواسانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. سابقه‌ی دوستی ویبا حضرت امام (ره) به دوران تحصیل ‌ایشان در حوزه‌ی علمیه‌ی قم بازمی‌گردد.‌این  دوستی و صمیمیت در سال‌های بعد و به‌ویژه ‌ایام نهضت اسلامی تدوامیافت و با تعیین‌شدن وی به وكالت تام‌الاختیار حضرت امام (ره) جایگاه مهمی پیدا كرد. آیت‌الله سیدمحمد صادق لواسانی در مراحل مختلف نهضت اسلامی از همراهان و همگامان آن حضرت بود. مكاتبات، مراودات و مذاكرات متعددی از وی در اسناد ساواك و منابع و خاطرات گزارش شده است. حضرت‌ امام(ره) احترام خاص و ویژه‌ای به ایشان قائل بودند و شاهدِ آن نامه‌هایی است كه خطاب به فرزند خود، مرحوم حاج سیداحمدخمینی از نجف نگاشته و وی را مأمور ملاقات و دیدار با ‌آیت‌الله  لواسانی در هشتپر طوالش نموده است. در‌ این ‌ایام ‌آیت‌الله  لواسانی توسط حكومت پهلوی به هشتپر طوالش تبعید شده بود و علی‌رغم تبعید، حضرت امام نماینده‌ی دیگری از طرف خود برای تصدی امور و وجوهات شرعیه معرفی ننمودند.