تاریخ قیام 15 خرداد به روایت اسناد (جلد 2)

جواد منصوری

۱۴,۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

پانزدهم خرداد 1342 را سرآغاز فصل نوین مبارزات اسلامی (شیعی) مردم ایران و انقلاب اسلامی می دانند و به همین دلیل در میان وقایع و تحولات تاریخ معاصر زمینه ها و ریشه ها و نیز آثار و پیامدهای آن از ویژگی خاصی برخوردار است و نیازمند بررسی و پژوهشی بیشتر، این اثر گامی است در این راستا كه در جلد دوم به اصل قیام و پیامدهای آن پرداخته شده است.