تصمیم شوم، جمعه خونین

۳۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

بخش اول این كتاب، مشروح مذاكرات شورای امنیت ملی و هیأت دولت رژیم شاه در 16/6/1357 می باشد كه منجر به اعلام حكومت نظامی در تهران و 11 شهر كشور می گردد و بخش دوم آن مشروح مذاكرات شورای امنیت ملی رژیم شاه است كه بلافاصله در پی فاجعه هراس انگیز جمعه خونین در18/6/1357 تشكیل شد. در این جلسات، تنها راه حل غلبه بر بحران، مجازات برخی سران رژیم و تداوم حكومت نظامی اعلام شده است.