اعدام انقلابی رزم‌آرا به روایت اسناد

داود امینی

۱۸,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

یدایش و فعالیت جمعیت فدائیان اسلام از جمله وقایع مهم تاریخ معاصرایران است كه با علقه‌های اسلامی شكل گرفت. گرچه این جمعیت در آغاز حركت خود اجرای احكام شرعی و حفاظت از حریم دین را در سرلوحه‌ی اقدامات خود قرار داده بود، اما در جریان نهضت ملی نفت حضور فعالی یافت و با دو اعدام انقلابی نقش بسیار مهمی در عملی‌شدن نهضت مذكور ایفا كرد.اعدام انقلابی هژیر، راه را برای حضور نمایندگان طرفدار ملی‌كردن صنعت نفت و طرفدار آیت‌الله كاشانی و دكتر مصدق در مجلس شورای ملی فراهم كرد و اعدام انقلابی رزم‌آرا، مهم‌ترین مخالف تصویب قانون ملی‌شدن نفت را از سر راه نهضت برداشت.طی سال‌های بعد از انقلاب، بعضی از اشخاص و گروه‌ها برای به زیر سؤال بردن نقش فدائیان اسلام در اعدام انقلابی رزم‌آرا، با خوانشِ گزینشیِ اسناد چنین وانمود كرده‌اند كه ضارب رزم‌آرا نه خلیل طهماسبی، بلكه یكی از نظامیان رژیم پهلوی بوده است. برای پاسخ علمی به این شبهه، بازخوانی كامل اسناد مربوط به اعدام انقلابی رزم‌آرا ضروری می‌نمود. بر همین اساس، این اثر با تكیه بر اسناد بازجویی خلیل طهماسبی، بر آن است روایت مستند و مستدل این واقعه را بیان كند.نویسنده و پژوهشگر این اثر، از پیشگامان مطالعات فدائیان اسلام‌پژوهی بود و تاكنون چند اثر ارزشمند و مهم پیرامون تاریخ مبارزات فدائیان اسلام تألیف و منتشر نموده است.