استاد شهید (مرتضی مطهری) به روایت اسناد

۲,۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

استاد مرتضی مطهری نه تنها در جنبه های فكری و فرهنگی بلكه در بعد مبارزاتی و سیاسی نیز چهرهای برجسته و تأثیرگذار بود و همواره مورد توجه و تحت نظر دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم شاه قرار داشت و چندین بار نیز دستگیر و زندانی شد.كتاب حاضر مجموعه اسناد آن متفكر شهید است، كه در روشنگری انقلابی نسل جوان و هدایت جامعه آن روز نقش تعیین كننده و تأثیرگذار داشتند و حاكی از مقاومت و پایمردی وی در مراحل مختلف مبارزه است.