اسناد نهضت اسلامی ایران (2) انتقام

۲,۹۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

برای تدوین تاریخ انقلاب اسلامی می‌بایست به منابع و مأخذ منتشرشده كه اسناد انقلاب نام دارند مراجعه كرد. بدون تردید سخن گفتن و نوشتن از این حركت عظیم اسلامی بدون استناد به اسناد كاری دشوار و پرلغزش است. از جمله روش‌هایی كه با شروع نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی روحانیون و مبارزان مسلمان به كار گرفته و به اطلاع‌‍رسانی آموزه‌های انقلاب پرداختند، چاپ و تكثیر اعلامیه بود كه سرگذشت و تاریخ شفاهی آن می‌تواند موضوع چند تألیف مستقل باشد. نیروهای مبارز و انقلابی با استفاده از همین راهكار پس از تبعید امام خمینی از ایران ضمن اینكه اعلامیه‌های انقلابی را منتشر می‌كردند، به چاپ و انتشار نشریات مخفی هم مبادرت نمودند كه در اسناد نهضت اسلامی ایران جلد اول نشریه‌ی مخفی بعثت معرفی و منتشر گردید و اینك در جلد دوم به چاپ مجدد دومین نشریه‌ی مخفی حوزه‌ی علمیه‌ی قم كه از تاریخ 29 آذر 1343 تا 15 مهر 1344 با نام انتقام منتشر می‌شد پرداخته می‌شود. آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی ضمن اینكه با نشریه‌ی مخفی بعثت همكاری قلمی داشت، خود شخصاً به تهیه و نوشتن مقالات، اخبار، تایپ و چاپ و حتی بسته‌بندی و توزیع نشریه‌ی انتقام می‌پرداخت. نام نشریه نیز نشانگر فضای سیاسی حوزه‌ی علمیه‌ی قم پس از تبعید حضرت امام است كه در چنین فضایی حسنعلی منصور اعدام انقلابی می‌شود.