آخرین ارتشبد(عباس قره باغی به روایت اسناد)

۲,۲۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

اعلام بی‌طرفی ارتش در 22 بهمن1357 كه روند پیروزی انقلاب را تسریع كرد، حرف و حدیث بسیاری به دنبال داشت. برخی از مقامات رژیم شاهنشاهی ادعا می‌كنند كه ارتشبد قره‌باغی مرتكب خیانت نسبت به سلطنت گردیده و زمینه‌ی فروپاشی ارتش را فراهم كرده است، لذا وی متهم به سازش با سران انقلاب و همكاری در دستگیری، محاكمه و اعدام نظامیان می‌باشد. با توجه به مسائل مزبور قره‌باغی بر آن شد كه جهت دفاع از عملكرد خویش به نگارش و انتشارات خاطرات خود در دوران انقلاب و سپس زمان اختفای خود پس از پیروزی انقلاب بپردازد.