امپراتوری در حال احتضار

۳۶,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

اين اثر به بررسی زوایای مختلف امپریالیسم آمریکا در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و نظامی پرداخته و نشان می‌دهد که دوران امپراتوری ایالات متحده به سر آمده است. به اعتقاد نویسنده، يكي از اهداف اين كتاب، تخريب خودانحصاريِ مغرورانه‌ي آمريكاست كه با نگاهي كوته‌بينانه به بقيه‌ي جهان مي‌نگرد. آمريكايي‌ها، به سبب تعصب ملي‌گرايانه، يقينِ ايدئولوژيك، تصورات فرهنگي يا جهلِ عالمانه‌شان، نتوانسته‌اند پيچيدگي‌هاي جهان و تناقضات نقش سلطه‌جويانه‌ي ايالات متحده در آن را درك کنند. آنها چنین می‌پندارند که امپراتوري آمريكايي، برخلاف امپراتوري‌هاي ايجادشده توسط ساير ملت‌ها، دموكراتيك است و اينكه منافع آمريكايي با آخرين و بهترين اميدهاي و منافع تمام بشريت همسو است. اين خودحق‌بينی، حقيقتِ قدرت ايالات متحده و هم اثرات اِعمال آن قدرت را مسدود مي‌سازد.

پدیدآورندگان