اهریمن 11 سپتامبر

نقش اسرائیل در حوادث 11 سپتامبر

ویکتور تورن

۸۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

کتاب حاضر با استناد به شواهد مختلف نشان می ده که رژیم صهیونیستی مسبب اصلی حوادث 11 سپتامبر بوده و بیشترین سود را از وقوع این حادثه برده است. با تحلیل حوادث پس از 11 سپتامبر،مشخص می شود که هدف اصلی این حوادث مقابله با جهان اسلام و مسلمانان بوده است چرا که بیشترین فشار به مسلمانان وارد آمد و حملاتی نیز به کشورهای اسلامی صورت گرفت.