غرور و سقوط (ایران 1352- 1357)

۴,۲۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

حافظه‌ی تاریخی ملت ایران هرگز سابقه‌ی استعماری و خیانت‌ها و دخالت‌های مستمر انگلیس در كشورمان را فراموش نمی‌كند. تاریخ معاصر ایران حوادث بسیار تلخی را به خود دیده كه در بسیاری از آنها دولت بریتانیا نقش اصلی را ایفا نموده است. حمایت از حركت‌های تجزیه‌طلبانه در نقاط مختلف و جدایی بخش‌هایی از خاك ایران، تأسیس و تقویت فرقه‌های ضاله‌ برای ایجاد تفرقه، تقویت حكومت‌های استبدادی در ایران، حمایت از دو كودتای ننگین 1299 و 1332 كه به دیكتاتوری پهلوی منجر شد، دخالت در تغییر دولت‌ها، اخذ امتیازات ظالمانه و غارت ثروت‌های ملی، و همكاری در سركوبِ حركت‌های آزادی‌خواهانه و استقلال‌طلبانه‌ی ملت ایران بخشی از سوابق ننگین انگلیس در ایران به شمار می‌رود. مروری بر این حوادث، بازخوانی تاریخ معاصر و مطالعه‌ی اسناد و مداركِ دخالت‌ انگلیس در ایران را ضروری می‌نماید.كتاب حاضر خاطرات آنتونی پارسونز سفیر انگلیس در ایران در زمان پیروزی انقلاب اسلامی است كه به شرح حوادث آن دوره‌ی مهم تاریخ معاصر اختصاص دارد. پارسونز پنج ‌سال از دوران فعالیت دیپلماتیك خود را در ایران گذراند. در این اثر نیز طبق سنت مألوف، شاهد مقاومت و مخالفت انگلیس در برابر انقلاب اسلامی و استقلال‌طلبی ملت ایران هستیم؛ به‌طوری كه پارسونز بارها نگرانی و مخالفت خود را از سقوط شاه و وقوع انقلاب اسلامی ابراز می‌كند.