افول قدرت آمريكا

۴۶,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

مطالعه‌ي کتاب کنوني که بيش از هر چيز، واقعيتِ هيمنه‌ي آمريکا را به دقت اندازه‌‌‌گيري مي‌‌‌کند و کم و کاستي‌‌‌هاي بزرگش را نشان مي‌دهد، براي ما ايرانيان از دو جهت مي‌‌‌تواند ارزشمند باشد: نخست اينکه بايد به ما هشياري مي‌بخشد که منتظر اين ديگرگوني باشيم و تلاش کنيم در نظام آتيِ احتمالي دستي در کار داشته باشيم؛ دوم اينکه باور به اين جابجايي و دگرگوني بايد فرصتي براي بازخواني تاريخ بزرگي و برتري خودمان باشد تا به‌عنوان سرمايه‌‌‌اي بي‌‌‌نظير و گنجي نهفته، خوديابي و خودباوري به بار آورد که خود انگيزه‌ي اصلي تکاپو و پيشرفت است.