بیداری اسلامی

۶۸,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

موج جديد بيداري اسلامي، به‌ويژه در شمال آفريقا، که هم واکنشي عليه رژيم‌هاي ديکتاتور منطقه و هم تبلور انديشه‌ي بازگشت به اسلام و آموزه‌هاي اصيل اسلامي بود، توجه و تأمل بسياري از صاحب‌نظران و انديشمندان اسلامي و غربي را برانگيخته است؛ به‌طوري‌که در چند سال اخير، آثار بسياري با موضوع بيداري اسلامي و ماهيت اين حرکت گسترده در جهان اسلام به رشته‌ي تحرير درآمده است. اين اثر ضمن پرداختن به حرکت بيداري اسلاميْ ماهيت، لوازم، فرصت‌ها و موانع جريان بيداري اسلامي را تحليل و ارزيابي مي‌كند.