یادداشت های سیاسی ایران (1344-1260) ج 5

جلد پنجم :1288-1298

آر.ام. بارل

۵۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

این مجلد از مجموعه «یادداشت های سیاسی ایران» به وقایع سال های 1288 تا 1298 می پردازد.دوره ی ده ساله ای که چند قاجار را از سلطنت خلع کرده بودند و یکی دو ماه بعد از این دوره نیز کودتای مشهور سوم اسفند سال 1299 رضاخان روی داد. در این برهه مشکلات کشور بی شمار بود: خزانه ی مملکت خالی بود؛ هرج و مرج بسیاری از ایالات و ولایات را فراگرفته بود و شماری از استان ها نیز تقریبا از کشور جدا شده بودند؛ راه های کشور ناامن بود و تجارت داخلی و خارجی به شدت مختل شده بود. در همین بحبوحه موضوع بهره گیری از مشاوران و مستشاران خارجی برای بهبود امور مطرح شد و مجلس با آن موافقت کرد و متعاقب آن مورگان شوستر آمریکایی همراه گروه کوچکی از مشاوران اقتصادی روانه ی ایران شد. از دیگر رخداد های مهم این دوره ده ساله،تشکیل مجلس شورای ملی دوم و سوم، تاسیس «پلیس جنوب»، پیروزی انقلاب بلشویکی در روسیه و بحث جدل های مرتبط با قرارداد 1919 وثوق الدوله بود که در مکاتبات سفارت انگلیس در تهران با مقامات ارشد دولت این کشور در لندن منعکس شده است.

پدیدآورندگان