حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و مواضع غرب

۳۶,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

كشورهاي غربي بدون توجه به تمايزات فرهنگي و با درپيش‌گرفتن رويه‌ي سياسي، ايران را متهم به نقض حقوق بشر كرده و با توسل به مسئله‌ي حقوق بشر و صدور قطعنامه و اعمال تحريم‌هاي چندجانبه، جمهوري اسلامي ايران را تحت فشارهاي شديد منطقه‌اي و بين‌المللي قرار داده‌اند. اين در حالي ‌است كه جمهوري اسلامي ايران در موارد متعددي خود از نقض حقوق بشر توسط ديگر كشورهاي آسيب جدي ديده است؛ جنگ تحميلي، ترور دانشمندان هسته‌اي و تحريم‌هاي متعدد كه از جانب كشورهاي غربي بر اين كشور تحميل شده از نمونه‌هاي روشن نقض حقوق بشر مي‌باشد. از آنجا كه ناقضان اين حقوق يا خودِ كشورهاي غربي، و يا مورد حمايت آنها هستند، ايران اسلامي به احقاق حقوق خود در نظام بين‌الملل تلاش مي‌كند.